బెసన్ లడ్డు / సాదా లడ్డు

రుచులు

బెసన్ లడ్డు తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు :

 1. శనగపిండి : 1 కప్పు
 2. పంచదార  : 1కప్పు
 3. నెయీ      : 1/4 కప్పు
 4. నూనె       : తగినంత
 5. యాలకుల పొడి : 1/2 స్పూన్
 6. కాజు : 5

తయారు చేయు విధానం :

 • శనగ పిండిని జల్లించి పెట్టుకోంవాలి.
 • పిండిని జంతికల పిండిలా నీళ్ళు పోసి కలుపుకోవాలి.
 • స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని అందులో నూనె పోసి వేడిచేశాక శనగ పిండిని జంతికలుగా ఒత్తుకోవాలి .
 • దోరగా కాక ముందే వాటిని తీసి ఒక గిన్నెలో వేసి చల్లరానివ్వాలి . వీటిని ముక్కలుగా చేసుకొని మిక్సీ జార్ లో వేసి పొడి చేసుకొని జల్లించుకోవాలి .
 • స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని అందులో కొంచెం నెయీ వేసుకొని కాజు ని వేయించుకోని పక్కన తీసి ఉంచుకోవాలి .
 • అదే కడాయి లో పంచదార వేసుకొని కొంచెం నీళ్ళు పోసుకొని తీగ పాకం వెచ్చే వరకు చూసుకోవాలి .
 • ఇప్పుడు పాకంలో శనగ పిండిని వేస్తూ వుండలు కట్టకుండా కలుపుతూ అందులోనే యాలకుల పొడి, కాజు ని వేసి కలుపుకోవాలి.
 • నెయ్యి ని కూడా వేసి బాగా కలియబెట్టాలి .
 • కొంచెం చల్లారాక లడ్డు లు కట్టుకోవాలి .
 • ఈ బెసన్ లడ్డు నెల రోజుల పాటు నిలవ ఉంటుంది .

 

Leave a Reply